PŘEVEDNÍ SPOJŮ A LINEK S CHARAKTEREM MHD POD SPRÁVU MĚST

anotace-obloucek-jikord.jpg

V usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1300/2013/RK-30 „Plán dopravní obslužnosti území na léta 2012-2016 Jihočeský kraj", se v části 3.2.2. Posouzení budoucnosti veřejné dopravy v kraji uvádí: „Kraj bude ze svého rozpočtu nadále hradit veřejnou linkovou osobní dopravu určenou k uspokojování potřeb v rámci obcí Jihočeského kraje. Z rozpočtu nebude v budoucích létech hrazena doprava pro potřeby měst – městská hromadná doprava v rámci jejich katastrálního území." V souladu s tímto usnesením rady kraje usiluje JIKORD o postupné převedení linek a spojů s jednoznačným charakterem městské hromadné dopravy, které jsou dosud hrazeny z prostředků Jihočeského kraje, pod správu jednotlivých měst. Od 1. ledna 2015 jsou spoje 1,2,3,4,5,6,8,9,19 a 20 linky 370170 vyjmuty ze smlouvy o závazku veřejné smlouvy s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. a nadále jsou zařazeny do městské hromadné dopravy Města Vimperk a zároveň z jeho rozpočtu i hrazeny. Jihočeský kraj tímto řešením uspoří cca 115 tis. ročně.
V roce 2015 JIKORD pokračoval v jednání s městy Český Krumlov, Třeboň a Milevsko o převzetí příslušných linek a spojů do městských rozpočtů. Jednání probíhala intenzivně od měsíce února 2015. Proběhla řada jednání na úrovni vedení měst. JIKORD byl po celou dobu převodu linek aktivně nápomocen určeným pracovníkům měst při převodu linek, koordinoval spolupráci mezi příslušným městem a provozujícím dopravcem, účastnil se řešení provozních záležitosti, byl nápomocen i s legislativními záležitostmi převodu linek. Převod linek ze závazku veřejné služby Jihočeského kraje byl úspěšně dokončen a od 1. 1.2016 již nejsou linky a spoje s jednoznačným charakterem městské dopravy zahrnuty do závazku veřejné služby s Jihočeským krajem, ale spadají pod správu příslušných měst.

V roce 2016 se předpokládá dořešit ještě města Týn n. Vltavou a Prachatice. Možná roční úspora dotace by mohla činit cca 283 862 Kč.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2016

V Jihočeském kraji nebyla systémově vyřešena koordinace městské hromadné dopravy (MHD) a regionální veřejné linkové dopravy. Tento stav vedl k disproporcím ve financování. Ve městech Český Krumlov, Milevsko, Prachatice, Třeboň, Týn n. Vltavou a Vimperk byla provozována doprava s jasným charakterem městské dopravy na linkách v závazku veřejné služby (ZVS) a byla plně hrazena z rozpočtu Jihočeského kraje místo z prostředků uvedených měst.
Úkolem JIKORDu bylo vypracovat systémové řešení koordinace MHD a regionální linkové osobní dopravy a odstranit disproporce v provozování a financování MHD v rámci Jihočeského kraje.
MHD, která je uskutečňována pro potřeby příslušného města a jeho příměstských oblastí, má být dotována z prostředků městských. Finanční prostředky Jihočeského kraje jsou určeny pro příměstskou a regionální dopravu Jihočeského kraje. Tato zásada byla zakotvena v Plánu dopravní obslužnosti území pro roky 2012 - 2016 a v souladu s ní usiloval JIKORD o postupné převedení linek a spojů s jednoznačným charakterem MHD ze smluv o závazku veřejné služby do rozpočtového režimu jednotlivých měst. Jednání byla velmi náročná a zdlouhavá.
Od 1. ledna 2016 se uskutečnil převod linek a spojů pod správu měst Český Krumlov, Třeboň a Milevsko. Úspora kraje více než 5,4 mil/rok.
V průběhu roku 2016 dořešil JIKORD s.r.o. převod příslušných linek a spojů pod správu měst Týn n. Vltavou a Prachatice. Úspora kraje činí 284 tis/rok.
V dodatcích smluv o závazku veřejné služby pro rok 2017 již nejsou obsaženy žádné spoje a linky s charakterem městské hromadné dopravy. Všechny tyto spoje a linky jsou zahrnuty do rozpočtů příslušných měst Jihočeského kraje a z nich také hrazeny.
Celková roční úspora kraje za nedotování spojů s jednoznačným charakterem městské hromadné dopravy činí cca 5,8 mil. Kč. Uspořené finance z převodu linek a spojů MHD byly použity především pro zařazení nových, dosud nedotovaných linek do závazku veřejné služby v rámci zavedení IDS Českobudějovicka.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít online kasino netbet vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.