Jihočeský koordinátor dopravy

anotace-obloucek-jikord.jpg

Vítáme Vás na webové prezentaci jihočeského koordinátora dopravy, kterým se stala 18. ledna 2010 společnost JIKORD, s. r. o. Prostřednictvím tohoto webu Vám budeme poskytovat informace k dopravní obslužnosti v rámci Jihočeského kraje ve spolupráci s naším zřizovatelem Jihočeským krajem a všemi smluvními dopravci. Protože jsme si velmi dobře vědomi toho, že osobní doprava se dotýká opravdu nás všech, velmi přivítáme Vaše názory a náměty k těmto našim nově zřízeným webovým stránkám. Stránky budeme postupně přizpůsobovat jednotlivým požadavkům tak, jak vzejdou z praxe. Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

 

KOORDINUJEME DOPRAVU NAPŘÍČ 

CELÝM JIHOČESKÝM KRAJEM


PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.