Výroční zprávy

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2018

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 26. března 2019 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2018.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 28. března 2019 na základě zápisu usnesení bodu Rozhodnutí jediného společníka a organizačních otázkách společnosti JIKORD s. r. o.
Usnesení č. 363/2019/RK-64.

anotace-obloucek-jikord.jpgROK 2017

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 26. března 2018 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2017.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 19. dubna 2018 na základě zápisu usnesení bodu Rozhodnutí jediného společníka a organizačních otázkách společnosti JIKORD s. r. o.
Usnesení č. 516/2018/RK-38.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2016

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 27. února 2017 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2016.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 25. května 2017 na základě zápisu usnesení bodu Rozhodnutí jediného společníka a organizačních otázkách společnosti JIKORD s. r. o.
Usnesení č. 561/2017/RK-16.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2015

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 29. března 2016, schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2015.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 21. dubna 2016 na základě výpisu usnesení bodu Rozhodnutí jediného společníka a organizačních otázkách společnosti JIKORD s. r. o.
Usnesení č. 423/2016/RK-86.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 26. března 2015 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2014.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 28. května 2015 na základě výpisu usnesení bodu Rozhodnutí jediného společníka a organizačních otázkách společnosti JIKORD s. r. o.
Usnesení č. 542/2015/RK-64.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2013

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 25. března 2014 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2013.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 10. dubna 2014 na základě výpisu usnesení bodu č. 20. Usnesení č. 338/2014/RK-37.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2012

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 29. března 2013 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2012.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 18. dubna 2013 na základě výpisu usnesení bodu č. 23. Usnesení č. 365/2013/RK-11.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2011

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala 16. března 2012 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2011.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 10. dubna 2012 na základě výpisu usnesení bodu č. 7. Usnesení č. 311/2012/RK-88.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2010

Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o., která se konala dne 4. dubna 2011 schválila
Výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s. r. o. za rok 2010.
Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 5. dubna 2011.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.