P+R, B+R, K+R

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

Projekt pod názvem Podpůrné dopravní systémy byl vypracován ke dni 30. května 2014 a jeho aktualizace proběhla v prosinci téhož roku. V rámci aktualizace se projekt rozšířil o další potřebné samosprávné celky, ve kterých by byla vhodná realizace podpůrných dopravních systémů P+R (park and ride, Park & Ride, česky „zaparkuj a jeď") a B+R (bike and ride). Dalším systém je K+R (Kiss and ride, česky Polib a jeď).
P+R je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Vyznačuje se budováním parkovišť v blízkosti nádraží, stanic metra a popřípadě dalších terminálů veřejné dopravy. Rovněž se vyznačuje také zřizováním parkovišť spojených s městem např. speciální linkou veřejné dopravy. Budování parkovišť P+R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.
B+R je forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Vyznačuje se budováním míst a zařízení k bezpečnému uložení jízdních kol v blízkosti nádraží, zastávek, stanic metra a popřípadě dalších terminálů veřejné hromadné dopravy. B+R je důležitým nástrojem podpory veřejné dopravy a integrovaných dopravních systémů. Zároveň se jedná o podporu cyklistiky. V současné době existuje možnost přepravy jízdních kol ve vozidlech, popř. za vozidly veřejné hromadné dopravy.
K+R je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Vyznačuje se budováním míst za účelem krátkého zastavení nebo krátkého parkování osobních vozidel v blízkosti nádraží, zastávek, stanic metra a popřípadě dalších terminálů veřejné hromadné dopravy. Systém K+R je určen pro sdílenou automobilovou dopravu, (tzv. spolujízdu). Jedná se o proces, ve kterém řidič přepravuje automobilem k místu veřejné hromadné dopravy ještě další osoby. Na daném místě jim pak umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty.
Tyto systémy společnost JIKORD navrhla v rámci své práce „Podpůrné dopravní systémy v Jihočeském kraji" pro realizaci na vhodných místech na území celého Jihočeského kraje. JIKORD počítá i s financováním těchto dopravních systémů z prostředků EU. Práce slouží jako podklad pro samosprávné celky a organizace k možnému rozpracování do dalších projektových a realizačních stupňů pro možnost efektivního čerpání prostředků EU v následujícím programovém období 2014 – 2020.
Projekt analyzuje důležité statistické ukazatele, obsahuje dopravní popis lokality, počet spojů ve veřejné linkové autobusové dopravě, charakteristiku jednotlivých železničních tratí, docházkovou vzdálenost jednotlivých stanic do centra a vzdálenost mezi sebou, časovou vzdálenost jednotlivých stanic do centra a vzdálenost mezi sebou a odhad počtu parkovacích míst v jednotlivých samosprávných celcích. Na tomto základě došlo k vytipování vhodných lokalit pro vybudování podpůrných dopravních systémů.
Stanovení aktuálnosti a priorit bude na jednotlivých žadatelích či realizačních týmech. Projekt zmiňuje realizační posloupnost ve 3 časových horizontech dle prioritního pohledu organizátora dopravy s ohledem na majetkovou strukturu, která je v projektu zmapována. Ve většině případů dochází ke dvousložkovému vlastnictví, kde je vlastníkem příslušný samosprávný celek (město, obec) a České dráhy, a. s., případně navíc figuruje společnost SŽDC, s. o. Poslední variantou, velmi ojedinělou, je možnost vlastnictví soukromého sektoru.
Úloha koordinátora v tomto projektu by měla být ve smyslu informovanosti, koordinace a podpory při projektové přípravě či žádosti o kofinancování prostředku z Evropské Unie. V současné době existují různé programy evropské spolupráce, které umožňují čerpat finanční prostředky na realizaci a vybudování podpůrných dopravních systémů.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2016

V průběhu roku 2016 proběhla jednání společnosti se samosprávami vybraných lokalit o realizaci P+R s možností čerpání finančních prostředků z evropských projektů dle naléhavosti a dopravní efektivnosti.

Aktuálně je využitelný integrovaný operační program (IROP), kde v rámci příslušných výzev činí podpora z prostředků EU až 85 %. Společnost jednala s nabídkou pomoci a spolupráce při projektové přípravě, zejména poskytnutím vstupních údajů a konzultací s městy a obcemi Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí, Strakonice, Milevsko a v rámci IDS Českobudějovicka
též Zliv a Ševětín.

Výsledkem je připravenost k podání žádosti do IROP v roce 2017 ve Strakonicích (aktivitou společnosti STTRANS ve spolupráci se SŽDC s.o.) a Veselí nad Lužnicí (aktivitou města), v Jindřichově Hradci je vázána příprava na TES železniční tratě Veselí n/L. – Jihlava, v Milevsku pokračuje. Naopak ve Zlivi lze projekt realizovat pouze za podpory kraje, v Ševětíně byl návrh odmítnut. Společnost JIKORD bude i v roce 2017 jednat s městy a obcemi v souladu s výstupy projektu Podpůrné dopravní systémy.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít online kasino netbet vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.