Jikord a VŠTE

Společnost Jikord úzce spolupracuje s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Plánujeme společně rozvoj jihočeské dopravy a podílíme se na řadě projektů. 

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.