VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

IDS

anotace-obloucek-jikord.jpg

1. DODAVATEL METODIKY MĚSÍČNÍHO ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEB

anotace-obloucek-jikord.jpg

2. DODAVATEL SOFTWARU A NÁSLEDNÉ REALIZACE MĚSÍČNÍHO ROZÚČTOVÁNÍ TRŽEN Z PŘESTUPNÍCH JÍZDNÍCH DOKLADŮ MEZI DOPRAVCE ZAPOJENÍ V IDS JIHOČESKÉHO KRAJE

anotace-obloucek-jikord.jpg

3. DODAVATEL SOFTWARU NA VYHLEDÁVÁNÍ ZÓN, KONSTRUKCI CENY, PRODEJ A TISK ČASOVÝCH KUPÓNŮ NA PŘEDPRODEJNÍCH MÍSTECH

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.