Železniční jízdní řády

Změny v JŘJŘ 2017/2018JŘ 2016/2017Vozy 842 
Snížená schopnost pohybu...JHMD - tarifSpojení na letištěRio Lipno

anotace-obloucek-jikord.jpg

POŽADAVEK NA ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Požadavek na změny ve veřejné dopravě nezasílejte na JIKORD, s. r. o., ale postupte k vyjádření zástupci příslušného samosprávního celku (starost/a/ka), který/á se k problematice vyjádří a následně zašle na JIKORD, s. r. o.

Požadavek na změny stáhnete kliknutím na nadpis.


VEŠKERÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Jízdní řády pravidelné osobní železniční dopravy nelaznete ZDE.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ZMĚNY ŽELEZNIČNÍHO JŘ PLATNÉ OD 10. PROSINCE 2017

naleznete ZDE.

Železniční trať 190 České Budějovice – Horažďovice

Železniční trať 200 úsek Protivín – Písek město
Na těchto dvou tratích dochází k zásadnímu rozšíření objednávky dvou produktů. Základem je celotýdenní dvouhodinový interval osobních vlaků v úseku České Budějovice – Strakonice, které jsou ve špičkách pracovních dní doplněny vlaky zohledňující potřeby zaměstnanců a studentů, v určitých úsecích na cca hodinový interval.
Dalším doplňkem jsou vybrané posilové spoje v úseku České Budějovice – Zliv, které posilují nejzatíženější úsek tratě 190, dle dat z roku 2011 z ČSÚ (SLDB) na této relaci dojíždí přes 600 lidí denně.
Rovněž je zlepšeno mezikrajské spojení v úseku Strakonice – Horažďovice osobními vlaky, některé jsou vedeny v relaci České Budějovice – Horažďovice, nejvýznamnější jsou přímé vlaky Strakonice – Plzeň (příjezd do Plzně na 7. hodinu ranní – zrychlený osobní vlak a zpět v 15 h z Plzně do Strakonic jako spěšný vlak, který prokládá rychlíky ve 14 a 16 hodin).
Ve směru na Písek byly zavedeny nové vnitrokrajské rychlíky Písek město – České Budějovice (2 spoje ve směru do Českých Budějovic + 1 zastávkový spoj a 3 spoje ve směru Písek město), které doplňují rychlíky Ministerstva dopravy v časech, kdy byly redukovány. Ambice těchto rychlíků je zkrácení cestování ze všech částí Písku podél tratě 201, protože nekončí na kraji města na nádraží, ale využijí potenciálu nové zastávky Písek jih a jsou ukončeny na stanici Písek město. V Protivíně zastavují i na zastávce Protivín – zastávka blíže centru města.

Železniční trať 191 Blatná – Nepomuk
Tato trať leží z části na území Plzeňského kraje, objednávka regionální dopravy je zde stabilizována bez výraznějších připomínek, pro období 2017/2018 zde není předpokládané navýšení provozu.

Železniční trať 196 České Budějovice – Summerau Gr. (-Linz)
Železniční trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou
Zde bylo nutné se spěšnými vlaky České Budějovice – Linz projet vybrané zastávky u menších obcí, aby Jihočeský kraj dodržel mezinárodní dohody s ostatními partnery ohledně mezistátní dopravy (dodržení přípojů v Českých Budějovicích, časů požadovaných rakouskou stranou, zatraktivnění jízdní doby). JIKORD si uvědomuje i důležitost obsluhy menších obcí a bylo rozhodnuto o zavedení osobních vlaků v úseku České Budějovice – Loučovice). Jedná se o 3 páry spojů, u některých dalších spojů byla zrušena některá omezení.

Železniční trať 199 České Budějovice – Gmünd Gr. (-Vídeň)
Tato důležitá trať posílením provozu získá významnější roli v příměstské dopravě v okolí Českých Budějovic a zároveň zlepší dostupnost příhraničního regionu. Zde byl zaveden nový pár vlaků v odpolední špičce v 17:09 z Českých Budějovic a v 16:03 z Českých Velenic v pracovní dny, zrušeno omezení u vlaku v 15:09 z Českých Budějovic do Českých Velenic, který nově pojede i o pracovních dnech o prázdninách (dnes jede jen ve dnech školního vyučování. Zrušeno je omezení o víkendech, mezi 8. a 20. hodinou byl zaveden celotýdenní dvouhodinový interval, s návaznosti na rychlíky v Českých Budějovicích a mezistátní vlaky do Vídně v Českých Velenicích.


Železniční trať 201 Ražice – Písek – Tábor
Zásadní je na této trati zavedení vlaku (po 9. hodině) denně dopoledne v úseku Písek město – Milevsko, čímž dojde ke spojení vlaků Tábor – Milevsko a Ražice – Písek město. Tento vlak může být využit např. k cestám na úřady/lékařskou péčí do center, o víkendech jako turistický spoj. Vlaky, které jsou v úseku Tábor – Milevsko/Branice vedeny jen ve dnech školního vyučování pojedou všechny pracovní dny. O víkendu bude ve večerních a ranních hodinách doplněno spojení v úseku Tábor – Milevsko, především jako návaznost na rychlíky Praha – České Budějovice. V průběhu roku 2018 (ode dne vyhlášení) bude uvedena do provozu nová železniční zastávka Písek jih.

Železniční trať 202 Bechyně – Tábor
Hlavním zlepšením je doprava o víkendech, kdy jsou na této trati 4 hodinové mezery, které budou doplněny na dvouhodinový interval vždy jedním párem spojů v sobotu / neděli a svátek. Tyto úpravy byly navrženy z důvodu postupné obliby tratě v turistickém ruchu, Bechyně je významné lázeňské město a cíl vodáků z řeky Lužnice.

Železniční trať 203 Strakonice – Blatná – Březnice
Na této trati dochází k nasazení průvodčích na vybrané vlaky na základě požadavků ze strany města Blatná a dalších obcí, která poukazovala na nespokojenost občanů s jízdenkovými automaty a neposkytování informací dopravce v případě zpoždění.

Železniční trať 220 České Budějovice – Tábor
Pro tento rok o jednotlivé spoje (2 páry spojů), z nichž některé dle možností navazují na expresní vlaky. Další možné rozšíření nabídky dopravní obslužnosti bude možné především po dokončení úseku Dynín – Ševětín (po dobu roku 2018 ve výstavbě druhá kolej, rozšíření rychlé dopravy bez čekání na křižování tyto důvody) a i úseku Doubí – Soběslav (dnes jednokolejná trať, kde není dostatek vhodné kapacity pro osobní vlaky). Z kapacitních důvodů nelze rovněž řešit všechny požadavky na obsluhu úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí.

Železniční trať 224 úsek Tábor – Obrataň
Vzhledem k finanční náročnosti rozšíření nabídky v rámci Jihočeského kraje se zde počítá s malým rozšířením provozu v neděli, kdy bude zaveden nový osobní vlak v odpoledních hodinách ve směru Tábor > Pelhřimov. Nabídka veřejné dopravy je v nejzatíženějším úseku Tábor – Chýnov doplněna autobusy. Doprava na této trati vychází především z priorit kraje Vysočina, na jehož území leží větší část úseku.  Na trati je od počátku JŘ uvedena do provozu nová železniční zastávka Tábor - Měšice.

Železniční trať 225 úsek Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice
Dojde k posunutí odjezdu posledního vlaku v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec na 23:50, aby byla zajištěna dostupnost města Jindřichův Hradec od rychlíku z Prahy, který odjíždí ve 22:02 h.

Železniční trať 226 úsek Veselí nad Lužnicí – České Velenice
Vzhledem k finanční náročnosti zvýšení objednávky ostatních tratích se zde nepředpokládá razantní zvýšení objemu nabídky veřejné dopravy, dopravní obslužnost je zde stabilizována, nicméně nárůst je možný v následujících letech. Pro období 2017/2018 došlo k zavedení večerního vlaku ve 21:37 z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic, jakožto přípoj od rychlíků, zkracující přestupní dobu. Na základě požadavků měst a obcí na trati bylo na letní období připraveno nasazení nízkopodlažních kapacitních souprav s patrovými vozy, které jsou provozně náročnější (spotřeba trakce u velkých lokomotiv oproti motorovým vozům). Tyto soupravy budou zde nasazeny z důvodu řešení kapacitních problémů při přepravě jízdních kol a vyššího počtu návštěvníků regionu.

Železniční trať 227 Slavonice – Dačice (-Kostelec u Jihlavy)
Stejně jako trať 224, větší úsek leží v Kraji Vysočina a objednávka je zde ve shodě s krajem Vysočina, principiálně vycházející z dvouhodinového intervalu v úseku Slavonice – Dačice s posilami v úseku Dačice – Kostelec u Jihlavy. Pro období 2017/2018 se nepředpokládají zásadnější úpravy.

Železniční trať 228 JHMD Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou (-Obrataň)
Železniční trať 229 JHMD Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
Na úzkorozchodné trati 228 Jindřichův Hradec – Obrataň nedochází k zásadním změnám, zatímco na trati 229 dochází k rozšíření provozu na 4 páry osobních vlaků denně-celoročně. Tyto vlaky byly zaváděny, aby se zlepšila dostupnost regionu, úzkokolejná železnice je stále více navštěvovaná, podél tratě 229 se rozvíjí příměstská zástavba (Blažejov, Jindřiš). Rozšíření objednávky na této trati může být pro obce podél tratě velmi prospěšné z důvodu většího potenciálu v turistickém ruchu mimo letní období (individuální turistika, školní výlety...). Region poskytuje dostatek turistických možností i na jednodenní výlety, v okolí se nachází dostatek turistických cílů – muzeum veteránů v Nové Bystřici, hrad Landštejn, muzeum opevnění, Klášter, různé skalní útvary...).

Provozní soubor Šumava
Na tratích 194, 197 a 198 bude nově zajišťovat dopravní obslužnost dopravce GW Train Regio. Budou nasazena nízkopodlažní modernizovaná vozidla, vybavená wi-fi, klimatizací a zásuvkami a bezbariérovou toaletou. Bude umožněna rovněž platba bezkontaktní platební kartou na palubě vlaku. Podrobné informace o službách naleznete na internetových stránkách dopravce.

Železniční trať 194
Na této trati dochází k redukcím mimo letní období v úseku Český Krumlov – Nové Údolí, v úseku České Budějovice – Český Krumlov nedochází k zásadnějším změnám.

Železniční trať 197
Vybrané vlaky jsou redukovány mimo letní období v úseku Nové Údolí/Volary – Prachatice, je zajištěna návaznost od většiny rychlíků v ŽST Číčenice do Vodňan, v úseku Prachatice – Číčenice nedochází k zásadnějším změnám.

Železniční trať 198
Na této trati nedochází k zásadnějším změnám. Vybrané vlaky jsou redukovány mimo letní období v úseku Vimperk – Volary, poslední vlak ze Strakonic nově pojede i v neděli ve 22:39 do Vimperku, změna bude vyhodnocována.
Důvodem dílčích redukcí u vlaků s malou frekvencí je nutnost nepřekročení rozsahu železniční dopravy nového dopravce dle smlouvy s Českými drahami a.s.  Omezení platí pouze pro roky 2018 a 2019, poté bude možno v případě frekvenčních potřeb zvýšit současný rozsah až o 10 %.


POSILOVÉ A MIMOŘÁDNÉ VLAKY

Dne 2. a 3. září 2017 budou vedeny posilové vlaky na trati 194. Jedná se o červeně vyznačené spoje. Pro cestu zpět ze Šumavy bude možné využít v sobotu také soupravu od vlaku Ecce Libri (modře). Na těchto vyznačených spojích platí tarif ČD a jízdenka JIKORD plus.

JŘ jsou k dispozici ZDE

ZMĚNY ŽELEZNIČNÍHO JŘ PLATNÉ OD 11. ČERVNA 2017

Změna se týká vybrraných spojů na trati 190 (zlepšení návazností na expresní vlaky v ranních hodinách, zrychlení ranního vlaku v úseku Zliv - České Budějovice, nově bude odjíždět až v 7:08 na místo 7:03), doplnění jízdních řádů speciálních vlaků na Mistrovství Evropy v kajkakingu (25. - 27. srpna) a přehled zvláštních jízd historických vlaků (Šumavské léto s párou, 250 let tratí).

Přehled změn můžete stáhnout zde (vyznačeno zeleně).

MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY V ŽELEZNIČNÍM JŘ PLATNÉ OD 3. DUBNA 2017

Přehled mimořádných změn je uveden v následujícím pdf. souboru.
 

ZMĚNA NA TRATI 220 OD 13. ÚNORA 2017

V rámci 1. změny JŘ 2016/17 budou nově zavedeny osobní vlaky v úseku České Budějovice – Veselí n/L. a zpět.
Pojedou v pracovní dny a zastavovat budou ve všech stanicích a zastávkách.
Vlak 8220 Odjezd České Budějovice 6:33 hod, příjezd Veselí n/L. 7:30 hod.
Vlak 8221 Odjezd Veselí n/L. 10:42 hod, příjezd České Budějovice 11:29 hod.
 

ZMĚNA V JŘ OD 8. ÚNORA 2016 NA TRATI Č. 199 - "SKOLNÍ" VLAK 2181

Změna v JŘ na trati č. 199 - "školní" vlak 2181 


HLAVNÍ ZMĚNY JŘ 2016/2017 OD 11. PROSINCE 2016

MEZISTÁTNÍ DOPRAVA - největší změnou je zavedení 4 párů expresních vlaků Praha - Linz, které na území Jihočeského kraje zastavují v Táboře, Českých Budějovicích, Velešíně městě, Kaplici a Rybníku. Nasazením moderních vozidel pro rychlost 160 km/hod se zvýší kvalita a rychlost přepravy (z Prahy do Lince jízdní doba těsně nad 4 hodiny proti současným 5 hodinám). Toto spojení doplňuje Jihočeský koordinátor dopravy (JIKORD) spěšnými a osobními vlaky v době 6 - 20 hod do dvouhodinového taktu, takže železniční spojení mezi Lincem a Českými Budějovicemi je v každém směru zajištěno 8x denně. Jihočeský kraj získá nově i přímé spojení lůžkovým vozem do švýcarského Zurychu.

V ralaci České Budějovice - Vídeň zůstává v pracovní dny 7 a ve dnech pracovního klidu 5 mezinárodních spojení v každém směru s přestupem v Českých Velenicích. Obnoven je ranní školní vlak do Gmündu.
 

DÁLKOVÁ VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA - díky novým expresům dochází k podstatnému zrychlení a rozšíření dopravy mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. Kromě mezistátní dopravy pojede jeden pár vlaků ČD z/do Českého Krumlova. Doba jízdy mezi Prahou hl. n. a jihočeskou metropolí se zkrátí na cca 2 hodiny (u vybraných spojů až na 1 hod. 58 min.). Počet expresních vlaků bude v pracovní dny až 8 párů.

Kromě ČD bude v Jihočeském kraji zajišťovat dopravu i společnost ARRIVA vlaky s. r. o. Mezi Prahou a Novou Pecí povede jeden komerční pár expresů s celkovou jízdní dobou 4 hodiny.

Nové expresní spoje obou dopravců nabídnou vyšší standard služeb, například zásuvky, Wi-Fi a nabídku drobného občerstvení formou minibaru.


REGIONÁLNÍ DOPRAVA - na trati České Budějovice - Plzeň bylo na žádost cestující veřejnosti zrychleno ranní spojení České Budějovice - Strakonice s přestupem v Ražicích; ve Strakonicích je upraven první ranní přípoj ve směru z Číčenic do Horažďovic se zajištěním přestupů z navazujících tratí.

Ranní osobní vlak Strakonice - Plzeň nově pojede dříve, aby bylo možné stihnout odjezdy dálkových vlaků po 7. hodině z Plzně, včetně mezistátního vlaku EuroCity do Mnichova.

Na trati Tábor - Ražice dojde k rozšíření o jeden pár spojů ve dnech školního vyučování mezi Táborem a Milevskem, v průběhu dne tak bude zajištěn úplný dvouhodinový takt.

Na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice byla v úseku Dačice - Slavonice rozšířena doprava o 1 pár vlaků v pracovní dny pro odvoz cestujících z odpolední směny a návoz na ranní směnu v Dačicích.

Na trati České Budějovice - Horní Dvořiště a Rybník - Lipno nad Vltavou jsou nově zavedeny v letním období ve vybraných dnech spěšné vlaky v úseku České Budějovice - Vyšší Brod klášter.

Na trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice byla v souvislosti s nasazením vozidel lépe využívajících traťovou rychlost upravena dopravní koncepce a uspořádání dopravy do taktu se zlepšením přípojných vazeb ve Veselí nad Lužnicí.

Na trati Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí byly upraveny polohy některých vlaků pro zlepšení přípojných vazeb z/do Prahy.

Na trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice byl upraven jízdní řád pro zimní období, nově pojedou v pracovních dnech dva páry vlaků denně z Jindřichova Hradce do Kunžaku na místo jednoho páru Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Na trati Jindřichův Hradec - Obrataň došlo k omezení prvních ranních vlaků a rozšíření nabídky večerního spojení v úseku Jindřichův Hradec - Kamenice nad Lipou.

Na některých dalších tratích byly upraveny minutové polohy vlaků za účelem zlepšení časových návazností nebo z provozních důvodů.

Největší diskuse cestující veřejnosti se týkájí úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí, kde MD objednalo část rychlíků pouze v úseku Praha - Veselí nad Lužnicí s tím, že JIKORD prostřednictvím Jihočeského kraje by měl objednávat a hradit prokazatelnou ztrátu dopravce v úseku Veselí nad Lužnicí - České Budějovice. Připomínky veřejnosti i obcí budou dořešeny po schválení rozpočtu společnosti JIKORD Jihočeským krajem na dopravní obslužnost 2017.

Celkově je objednávka společnosti JIKORD prostřednicvím Jihočeského kraje proti JŘ 2015/2016 vyšší o cca 0,7%.

Tyto změny lze stahovat ZDE.

anotace-obloucek-jikord.jpgAKTUALIZOVANÝ NÁVRH JŘ PRO JČK NA OBDOBÍ 2017/2018

Návrh není konečný, může dojít ještě k nějakým úpravám, naleznete ho ZDE.

Návrh JŘ na trati 228

Návrh JŘ na trati 229


NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO JIHOČESKÝ KRAJ NA OBDOBÍ 2017/2018

Návrh železničního jízdního řádu pro Jihočeský kraj na období 2017/2018ZÁPIS Z JEDNÁNÍ O PŘÍPRAVĚ JŘ 2017/2018 A ZMĚNĚ JŘ 2016/2017

Zápis z jednání o přípravě JŘ na rok 2017/2018 a o změně JŘ 2016/2017


POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ K PŘÍPRAVĚ JŘ 2017/2018

Pozvánka na jednání k přípravě JŘ na rok 2017/2018


NÁVRH JŘ DÁLKOVÉ DOPRAVY 2017/2018

Ex 7 České Budějovice - Praha

Ex 7 Praha - České Budějovice

R 26 České Budějovice - Písek - Praha

R 26 Praha - Písek - České Budějovice

R 11B České Budějovice - Brno

R 11B Brno - České Budějovice

R 11A České Budějovice - Plzeň

R 11A Plzeň - České Budějovice

anotace-obloucek-jikord.jpg 

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO OBDOBÍ 2016/2017 

Vlaky na tratích 194 a 220 s poznámkou 99 "vlak bude veden pouze při zajištění financování" nebudou objednány.

Přehled železničních tratí získáte kliknutím ZDEZÁPIS Z JEDNÁNÍ O PŘÍPRAVĚ JŘ 2016/2017

Zápis z jednání o přípravě JŘ 2016/2017 a změně JŘ 2015/2016


POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ K PŘÍPRAVĚ JŘ 2016/2017

Pozvánka na jednání k přípravě JŘ na rok 2016/2017

anotace-obloucek-jikord.jpg

RIO - LIPNO 2016 JÍZDNÍ ŘÁDY PO DOBU TRVÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU

trať č. 194 České Budějovice - Černý Kříž

trať č. 195 Rybník - Lipno nad Vltavou

trať č. 196 České Budějovice - Summerau

s tímto souvisejí autobusové jízdní řády na linkách

330 816 Horní Planá - Černá v Pošumaví - Frymburk - Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň - Svatý Tomáš

330 818 Přední Výtoň - Lipno nad Vltavou - Frymburk

330 819 Loučovice - Lipno nad Vltavou

320 021 České Budějovice - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou - Horní Planá - Nová Pec


Přehled veškeré dopravy zajištěné nejen v Lipně nad Vltavou získáte kliknutím ZDE.

anotace-obloucek-jikord.jpg

JHMD - NOVÝ TARIF PLATNÝ OD 1. KVĚTNA 2016 

JHMD - nový tarif - tisková zpráva

JHMD - nový tarif a odbavení v motorových vlacích

JHMD - nový tarif pravidelných parních vlaků

anotace-obloucek-jikord.jpgŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ NA MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Železniční spojení na mezinárodní letiště České Budějovice

NASAZENÍ MOTOROVÝCH VOZŮ ŘADY 842 NA TRATI 226

Veselí nad Lužnicí - České Velenice

Porovnání vozidel řady 842 a 814

anotace-obloucek-jikord.jpgPŘEHLED VLAKŮ S VOZY PRO PŘEPRAVU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE PLATNÉ PRO ROK 2016

Přehled vlaků s vozy pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace platné pro rok 2016PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.