Odejmutí licence ke dni 28. 7. 2017

Přidáno: 25. července 2017
Zdroj: KÚ JčK, ODSH


Sdělujeme Vám, že ke dni 28. 7. 2017 dopravní úřad JčK rozhodl o odejmutí licence na

nedotovanou linku 340941 Třeboň – Praha, dopravce CDAP s.r.o.

Rozhodnuto bylo na základě žádosti dopravce.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.