Centrální dispečink IDS JK

Přidáno: 26. listopadu 2018
Zdroj: vlastní


Řádným provozem Centrálního systému dispečinku IDS JK se rozumí takový provoz, který zajistí přínosy, pro které je systém pořízen a provozován.

Těmito přínosy a základními funkcemi jsou:

a) průběžné sledování polohy vozidel veřejné dopravy přímým sledováním polohových informací

z vozidel.

b) automatické sledování zpoždění vozidel ve vztahu k jízdním řádům,

c) vyhodnocení možných ohrožení garance návazností, řešení mimořádností v dopravě,

d) informování veřejnosti o aktuálním stavu provozu pomocí webové aplikace,

e) kontrola podmínek provozu vycházejících ze závazku veřejné služby v přepravě cestujících.

Technické požadavky najdete zde.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.